Những thanh niên La Hủ tiên phong phát triển kinh tế

01-10-2022, 17:36

La Hủ là dân tộc thiểu số ít người đặc biệt khó khăn, sinh sống duy nhất trên địa bàn huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Trước đây, đồng bào còn nhiều hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội và có tính trông chờ ỷ lại. Nhờ có  chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã xuất hiện nhiều thanh niên, là những hạt nhân trẻ, tiên phong trong các phong trào mở đường, thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội góp phần vào sự đổi thay trong cuộc sống của đồng bào.

S Việt Nam

Lai Châu

Xã hội

Đời sống

Xem thêm