Nỗ lực giải ngân đầu tư công tạo động lực phát triển kinh tế

12-04-2024, 18:17

Ngay từ những tháng đầu năm nay, các bộ, ngành và địa phương đã rốt ráo triển thực hiện quyết liệt, phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân đạt tỉ lệ cao. Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, vốn đầu tư công tiếp tục đóng vai trò là nguồn "vốn mồi" kích thích đầu tư toàn xã hội, tạo động lực quan trọng để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% - 6,5% trong năm nay. Chính vì vậy, đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành ở tất cả các bộ, ngành, địa phương.

Xem thêm