Nới điều kiện cho người mua nhà xã hội

04-03-2024, 06:57

Bộ Xây dựng vừa đề xuất người có thu nhập dưới 15 triệu đồng/tháng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội.  Đây là một trong số nội dung của Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội với việc nới lỏng một số điều kiện để người mua nhà dễ tiếp cận hơn với loại hình nhà ở này.

Xem thêm