Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời đại mới

13-06-2024, 13:44

Sáng nay 13/06 tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm