Phát triển hạ tầng giao thông xanh hướng đến Net Zero

18-06-2024, 20:21

Vận tải đường bộ có nguồn phát thải CO2 cao nhất, chiếm khoảng 80% lượng phát thải toàn ngành giao thông. Chính vì vậy, phát triển giao thông đường bộ xanh càng trở nên cấp thiết, nhằm hiện đại hóa, bắt kịp với xu thế và trình độ tiên tiến của thế giới. Đây cũng chính là nội dung được các đại biểu nhấn mạnh tại buổi tọa đàm “Phát triển giao thông đường bộ xanh hướng đến Net Zero 2050”, do báo Đại biểu Nhân dân, Văn phòng Quốc hội tổ chức chiều 18/6 tại Hà Nội.

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm