Phát triển kinh tế làng nghề nâng cao đời sống nông dân

17-06-2024, 12:43

Hà Nội vốn được coi là đất trăm nghề. Thế nhưng việc tận dụng nguồn lực của làng nghề để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người nông dân ở nông thôn lại chưa được phát huy hết tiềm năng vốn có. Và nhiều người vui mừng khi Đề án tổng thể phát triển làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội ra đời và đang trong quá trình hoàn thiện trình các cấp trước ngày 30/9. Đây sẽ là những viên gạch đầu tiên để những làng nghề chuyển mình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế nông thôn.

Xem thêm