Tìm hướng đi mới để làm "sống dậy" làng nghề

22-05-2024, 12:46

Hà Nội vừa có thêm 15 làng nghề được công nhận là làng nghề Hà Nội và làng nghề truyền thống. Như vậy Hà Nội có tổng cộng 1.500 làng nghề và làng có nghề. Đây chính là một tiềm năng lớn góp phần tích cực vào phát triển kinh tế địa phương, đồng thời thu hút du lịch. Vì vậy cả chính quyền và người dân ở những nơi này đều đang nỗ lực để phát huy giá trị các sản phẩm, ổn định cuộc sống và nâng tầm sản phẩm làng nghề.

Xem thêm