Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ với 6 ngôn ngữ

31-01-2024, 06:25

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực với 6 ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc.

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm