Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2024

02-03-2024, 11:34

Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2024 để đánh giá về hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024; tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; tình hình triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm