Qatar một lần nữa đón "bữa tiệc" bóng đá

12-01-2024, 07:01

Việc tổ chức thành công World Cup 2022 đã khiến thế giới bên ngoài công nhận khả năng của Qatar. Không dừng lại ở đó, Qatar quyết tâm tạo ra những thay đổi mang tính đột phá, mang lại những trải nghiệm “lần đầu tiên” cho những người tham dự tại ngày hội bóng đá toàn châu lục lần này.

Xem thêm