Quyết liệt hoàn thành 95% kế hoạch giải ngân đầu tư công

27-11-2023, 18:37

Sáng 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ trực tuyến với các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm