Ra mắt Trung tâm thính học và tiền đình

11-04-2024, 16:12

Ngày 11/4, Bệnh viện 199 đã khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm thính học và tiền đình. Đây là trung tâm đầu tiên tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên mang đến dịch vụ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hiện đại trong lĩnh vực thính học và tiền đình.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Y tế

Xem thêm