Rà soát kết quả thẩm định ĐTM dự án vùng đệm vịnh Hạ Long

11-11-2023, 06:48

Liên quan đến việc Công ty TNHH Đỗ Gia Capital triển khai thi công xây dựng dự án khu đô thị có nguy cơ tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu vực và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh rà soát kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án vùng đệm vịnh Hạ Long.

Xem thêm