Sẽ kiểm tra, giám sát 14 trạm thu phí BOT

21-04-2024, 09:56

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 đối với các Trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ trên hệ thống quốc lộ do cục quản lý.

Xem thêm