Sớm ổn định tư tưởng học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy Sóc Trăng

04-03-2024, 22:01

Sau khi vụ việc 191 học viên tại cơ sở cai nghiện ma túytại Sóc Trăngn bỏ trốn, đến nay các lực lượng chức năng đã vận động và truy bắt đưa được 151 học viên trở lại Cơ sở cai nghiện ma túy. Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã đến khảo sát, chỉ đạo trực tiếp toàn diện nhằm sớm ổn định tư tưởng học viên và kiện toàn công tác quản lý tại cơ sở cai nghiện.

S Việt Nam

Sóc Trăng

Địa phương

Xã hội

Xem thêm