S&P Global Ratings xếp hạng Việt Nam mức 'BB+/B'

22-06-2024, 08:53

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings của Mỹ xếp hạng tín nhiệm quốc gia đối với Việt Nam trong dài hạn ở mức “BB+” và trong ngắn hạn ở mức “B”. Triển vọng về xếp hạng tín nhiệm trong dài hạn là ổn định.

Xem thêm