Sư đoàn 304 kiểm tra "3 tiếng nổ" với chiến sĩ mới

16-05-2024, 21:18

Sau gần 3 tháng huấn luyện, ngày 16/5 Sư đoàn Bộ binh 304, Quân khu 2 đã tổ chức kiểm tra nội dung  “3 tiếng nổ” đối với hơn 600 chiến sĩ mới.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xem thêm