Sư đoàn 304 ra quân huấn luyện năm 2024

01-03-2024, 16:56

Trong không khí thi đua quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của toàn quân, sáng nay Sư đoàn 304, Quân khu 2 cũng đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Xem thêm