Tạo động lực phát triển bứt phá trong năm 2024

02-03-2024, 18:43

Ngày 2/3, chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo động lực phát triển bứt phá trong năm 2024.

Chính trị

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhà nước

Phạm Minh Chính

Xem thêm