Tây Ban Nha và Pháp nhất trí bảo vệ ngành công nghiệp châu Âu

20-01-2023, 13:25

Những nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy công nghệ xanh không có nghĩa là gây tổn hại ngành công nghiệp của châu Âu. Nhận định này được Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra ngày 19/1 sau khi ký hiệp ước song phương mới với Pháp.

Xem thêm