Thái Nguyên: Người trồng chè lo ngại ảnh hưởng từ khu xử lý rác

28-05-2024, 12:10

Ngoài vấn đề lo ngại ô nhiễm môi trường nước, môi trường không khí và sức khỏe, người dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cũng rất lo lắng về việc khu xử lý rác thải rắn Đá Mài sẽ ảnh hưởng tới sản phẩm của địa phương, đó là vùng chè đặc sản.

Xem thêm