Thế giới không đạt tiến bộ về bình đẳng giới trong 10 năm qua

12-06-2023, 19:52

Trong 10 năm qua, thế giới đã không đạt được tiến bộ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, khi những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ, khiến việc đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới vào năm 2030 càng trở nên khó khăn. Đây là cảnh báo vừa được Liên hợp quốc đưa ra ngày 12/6.

Xem thêm