Thị trường tín chỉ Carbon, động lực xây dựng Việt Nam xanh

20-04-2024, 17:14

Thị trường tín chỉ carbon, động lực xây dựng Việt Nam xanh, là chủ đề cuộc hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp báo Tuổi trẻ tổ chức tại TP.HCM, ngày 20/4. Hội thảo nhằm làm rõ những cơ hội và thách thức, hành lang pháp lý cũng như phương thức để các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường tín chỉ carbon.

Xem thêm