Thủy điện tích nước phòng hạn cho hạ du

05-04-2024, 15:00

Để ứng phó với tình trạng El Nino, hiện các thủy điện trên thượng lưu hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn đã và đang thực hiện tích nước nhằm phối hợp cấp nước hiệu quả cho sinh hoạt và sản xuất hạ du đến cuối mùa khô. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

S Việt Nam

Đà Nẵng

Quảng Nam

Kinh tế

Xem thêm