Tiếp tục chạy đua sản lượng các dự án giao thông trọng điểm

24-02-2024, 18:26

Với tinh thần "chỉ tiến không lùi" nhiều dự án giao thông trọng điểm Quốc gia tiếp tục chạy đua sản lượng để về đích, vượt tiến độ trong năm nay. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, trên công trường các nhà thầu đã huy động 100% quân số, máy móc thiết bị làm việc 3 ca liên tục với quyết tâm đạt giá trị sản lượng cao nhất ngay trong quý 1. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn.

Xem thêm