Tìm giải pháp khi giá cước vận tải biển tăng

18-06-2024, 11:25

Cục Hàng hải đang tìm giải pháp trong bối cảnh giá cước vận tải biển trong tháng 5 tăng nhanh trở lại, hiện tại cao hơn 17% so với tháng 1 và bằng 45% so với mức giá đỉnh lúc Covid-19 ( tức là tháng 9/2021).

Xem thêm