Trao Giải thưởng Tháng Âm nhạc Bài ca Điện Biên

20-05-2024, 13:15

Tối 19/5, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải thưởng Tháng Âm nhạc Bài ca Điện Biên.

S Việt Nam

Điện Biên

Văn hóa - Giải trí

Giá trị Việt

Xem thêm