Trao Giải thưởng Thanh niên Tình nguyện ASEAN

27-08-2022, 11:08

Tối ngày 26/8, tại Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng thanh niên tình nguyện ASEAN mở rộng năm 2022.

S Việt Nam

Quảng Bình

Chính trị

Xã hội

Xem thêm