Trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” tại Ba Tơ, Quảng Ngãi

14-04-2023, 09:31

Ngày 13/4, Đoàn cơ sở Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực Miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Cơ quan thường trú TTXVN tại Quảng Ngãi đã trao tặng “Tủ sách Đinh Hữu Dư” cho điểm trường Làng Măng thuộc Trường tiểu học Ba Dinh, huyện Ba Tơ.

S Việt Nam

Quảng Ngãi

Giáo dục

Đào tạo

Xem thêm