Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực cảng biển tại Trung Quốc

11-05-2024, 18:32

Ứng dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh đang là xu thế được thúc đẩy trong nhiều lĩnh vực ở Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực cảng biển. Nhờ tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cùng nhiều sáng kiến đổi mới sáng tạo, cảng Thiên Tân tại thành phố cùng tên ở Trung Quốc đang đạt được hiệu quả hoạt động ấn tượng. Phản ánh của phóng viên TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Bắc Kinh (Trung Quốc)

Kinh tế

Môi trường – Công nghệ

Đời sống công nghệ

Xem thêm