UOB dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2024 ở mức 6%

30-01-2024, 06:45

Ngày 29/1, Bộ phận Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank Việt Nam (UOB) đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 ở mức 6,0%, nằm trong mục tiêu chính thức là 6,0%-6,5%.

Xem thêm