Vải sớm Tân Yên, Bắc Giang đạt doanh thu kỷ lục

22-06-2024, 17:54

Huyện Tân Yên là thủ phủ vải sớm của Bắc Giang. Thời điểm này vải sớm Tân Yên đã thu hoạch xong. Năm nay tổng sản lượng vải sớm của huyện khoảng 15 nghìn tấn, với giá bán trung bình khoảng 40 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt khoảng 600 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm ngoái và đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

S Việt Nam

Bắc Giang

Kinh tế

Thị trường - Tiêu dùng

Xem thêm