Việt Nam xếp thứ 46/132 quốc gia về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

19-04-2024, 21:27

Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người, ngày 21/4 hàng năm được tổ chức Liên hợp quốc chọn làm Ngày Sáng tạo và ĐMST thế giới. Sáng nay 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.

Xem thêm