Vượt nắng, thắng mưa trên công trường 500kV mạch 3

15-06-2024, 17:10

Những ngày này, điều kiện thời tiết trên công trường đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, hết sức khắc nghiệt bởi nắng nóng cực đoan. Nhưng tại các vị trí thi công, các kỹ sư, công nhân vẫn nỗ lực làm việc để hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ.

S Việt Nam

Hà Tĩnh

Xã hội

Giao thông - Đô thị

Xem thêm