WB được tài trợ 11 tỷ USD để giải quyết khủng hoảng toàn cầu

20-04-2024, 18:01

Ngày 19/4, Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD để hỗ trợ cơ quan này giải quyết các thách thức toàn cầu khác. Đây là đợt tăng vốn lớn nhất cho Ngân hàng Thế giới, kể từ khi Mỹ và các cổ đông khác mở rộng sứ mệnh của ngân hàng ra ngoài vấn đề chống đói nghèo vào năm 2022.

Xem thêm