WTO đưa ra dự thảo trợ cấp nghề cá mới

22-02-2024, 15:39

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mới đây đã kết thúc các cuộc thương lượng về dự thảo trợ cấp nghề cá mới, trong đó mở rộng số lượng thành viên phải tuân thủ các quy định chặt chẽ hơn về vấn đề này, bao gồm việc các nước phát triển và đang phát triển sẽ không được đối xử đặc biệt và khác biệt.

Xem thêm