Xu thế nhân viên sử dụng  AI tại nơi làm việc tăng

26-05-2024, 08:29

76% lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam nói sẽ không tuyển dụng người không có kỹ năng trí tuệ nhân tạo AI. Con số trên được đưa ra trong Báo cáo Chỉ số xu hướng công việc năm nay do Microsoft và LinkedIn thực hiện. Trong khi đó thì con số này ở toàn cầu chỉ là 66%.

Xem thêm