Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng  giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa Việt Nam - Hàn Quốc

07-12-2023, 21:42
Ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Seoul, Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã cùng với Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Bang Moon Kyu đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác thương mại, công nghiệp, năng lượng Việt Nam - Hàn Quốc và Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban hỗn hợp thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat