Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào

05-12-2023, 21:26
Việt Nam có khoảng 6 triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc, học tập tại 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, trên 80% là tại các nước phát triển, với khoảng 600.000 kiều bào có trình độ đại học trở lên... “Phát huy nguồn lực trí thức và doanh nhân kiều bào đóng góp cho sự phát triển ngành công nghiệp, năng lượng và thương mại Việt Nam” là nội dung cuộc tọa đàm vừa diễn ra tại Paris.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat