Nhiều tiềm năng cho hàng tiêu dùng Việt Nam ở Canada

Nhiều tiềm năng cho hàng tiêu dùng Việt Nam ở Canada

08-09-2023, 08:13
Trong những năm qua, Việt Nam và Canada đã có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiệu quả. Sau 5 năm triển khai CPTPP, tỷ lệ sử dụng ưu đãi thuế quan của hàng xuất khẩu Việt Nam sang Canada còn khiêm tốn, mới đạt 18%. Vì vậy tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Canada gần đây các doanh nghiệp của hai bên đã bày tỏ mối quan tâm về việc hình thành chuỗi siêu thị lớn tại thị trường Canada để tiếp tục thúc đẩy thương mại và tận dụng tối đa lợi ích của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat