Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế

Việt Nam sẵn sàng trở thành trung tâm giải quyết tranh chấp quốc tế

25-10-2023, 21:11
Việt Nam mong muốn trở thành địa điểm mới được các bên lựa chọn để giải quyết tranh chấp quốc tế ở khu vực và trên thế giới. Đây là phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc, tại toạ đàm “Kỷ niệm 5 năm hoà giải lần đầu tiên theo UNCLOS thành công: Suy ngẫm về việc hoà giải giữa Australia và Đông Timor”. Sự kiện vừa được tổ chức ở New York, Mỹ, trong khuôn khổ Tuần lễ Luật pháp quốc tế. Chuyên gia pháp lý của Việt Nam giữ vai trò Chủ tọa.
banner_cat banner_cat banner_cat banner_cat