3 quốc gia dẫn đầu trong tiếp nhận lao động Việt Nam

23-06-2024, 06:29

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội), 6 tháng đầu năm nay, cả nước đã đưa được hơn 78 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài (đạt 62,4% kế hoạch năm).

Xã hội

Đời sống

Xem thêm