Đảm bảo kinh phí công đoàn phục vụ tốt nhất cho người lao động

18-06-2024, 06:31

Theo chương trình kỳ họp, hôm nay 18/6, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Dự án Luật này sẽ hoàn thiện các quy định của pháp luật, đảm bảo cho Công đoàn Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh mới. Trong dự thảo Luật, kinh phí công đoàn là một trong những nội dung được các đại biểu Quốc hội thảo luận, quan tâm nhiều nhất.

Xã hội

Đời sống

Xem thêm