Australia gặp khó trong việc loại bỏ sản phẩm nhựa dùng một lần

01-08-2023, 12:42

Australia đang từng bước loại bỏ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, nhưng quá trình này đang diễn ra một cách thiếu thống nhất giữa các bang và vùng lãnh thổ. Đây là một thách thức lớn mà Chính phủ Australia cần giải quyết để nâng cao hiệu quả của hoạt động này trong thời gian tới. Phản ánh của PV TTXVN tại địa bàn.

TTXVN Toàn Cầu

Australia

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Xem thêm