Bảo vệ Khu sinh quyển từ hoạt động tuần tra rừng tận gốc

26-05-2024, 20:25

Là 1 trong 3 vùng lõi của Khu Dự trữ sinh quyển miền Tây Nghệ An (được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới vào tháng 9/2007), Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống có diện tích gần 46.500 ha, trải rộng trên 15 xã thuộc 5 huyện miền núi Nghệ An, trong đó có hơn 40.100ha rừng đặc dụng.

S Việt Nam

Nghệ An

Xã hội

Xem thêm