Bình đẳng giới vì giấc mơ của 8 tỷ người

11-07-2023, 07:16

Phụ nữ và trẻ em gái, chiếm tới 49,7% dân số thế giới, nhưng lại đang từng ngày phải đối mặt với nhiều bất công trong xã hội. Thúc đẩy bình đẳng giới chính là cách để tạo ra một thế giới công bằng hơn, linh hoạt hơn và bền vững hơn. Sự sáng tạo, khéo léo, nguồn lực và sức mạnh của phụ nữ cùng trẻ em gái là nền tảng để giải quyết các thách thức về nhân khẩu học và các thách thức khác đe dọa tương lai của nhân loại.

Xem thêm