Bình yên trên những bản Mông ở Tuyên Quang

16-06-2024, 12:29

Hơn 30 năm tồn tại, đội lốt tín ngưỡng, tôn giáo, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin của một bộ phận đồng bào Mông, tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình đã có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, dụ dỗ, lôi kéo hàng nghìn người Mông ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong đó có người Mông ở Tuyên Quang tham gia nhằm thực hiện âm mưu ly khai, tự trị, lập nhà nước riêng. Đến nay, tổ chức bất hợp pháp này đã được xóa bỏ, cuộc sống bình yên đã trở lại trên những bản người Mông ở Hàm Yên, Tuyên Quang.

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Địa phương

Xem thêm