Các cửa khẩu ở Lạng Sơn làm việc đến 21 giờ

25-05-2024, 06:44

Nhằm đảm bảo cho hàng hóa được thông quan thông suốt, Hải quan Lạng Sơn đã và đang thực hiện kéo dài thời gian làm việc đến 21 giờ đêm để tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp.

Xem thêm