Chung sức đồng lòng đưa Dự án đường dây 500kV mạch 3 về đích

16-06-2024, 08:44

Dự án đường dây 500kV mạch 3, đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Thái Bình, có tổng chiều dài gần 39km. Để đưa Dự án về đích đúng kế hoạch đề ra, các cơ quan chức năng, cùng với toàn dân nơi có đường dây đi qua, đang chung sức, đồng lòng di dời, bàn giao mặt bằng, hỗ trợ tối đa cho đơn vị thi công trong giai đoạn nước rút của Dự án.

S Việt Nam

Thái Bình

Kinh tế

Xem thêm