Cơ chế chính sách đặc thù - Cú hích cho Đà Nẵng phát triển

28-05-2024, 11:08

Nhằm phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị động lực phát triển cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên, năm 2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 43 và năm 2020, Quốc hội đã cho phép Đà Nẵng thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Tuy nhiên, để thật sự cụ thể hóa các mục tiêu đề ra, thì rất cần có những cơ chế, chính sách đặc thù để giúp thành phố này phát huy hết được tiềm năng, lợi thế và tạo đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội thời gian đến. Phản ánh của Truyền hình Thông tấn.

Xem thêm